Juster objekter

Justerer valgte objekter i forhold til hverandre.

note

Hvis et av de valgte objektene er forankret som et tegn, vil noen av justeringsinnstillingene ikke fungere.


For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Juster tekst.

Fra grensesnittet med faner:

Velg

Fra sidefeltet:

Velg Egenskaper - panelet.


note

Ikke alle slags objekter kan velges sammen. Ikke alle moduler (Writer, Calc, Impress, Draw) støtter alle typer justering.


Venstrejuster

Justerer venstrekantene til de valgte objektene. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, justeres venstre kant av objektet til venstre sidemarg.

Midtstill Horisontalt

sentrerer de valgte objektene horisontalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, er midten av objektet justert til det horisontale midten av siden.

Høyrejuster

Justerer de høyre kantene på de valgte objektene. Hvis bare ett objekt er valgt i Impress eller Draw, justeres høyre kant av objektet til høyre sidemarg.

Toppjuster

Justerer toppkantene av de valgte objektene vertikalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, er den øvre kanten av objektet justert til den øvre sidemargen.

Juster loddrett midtstilt

sentrerer de valgte objektene vertikalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, justeres midten av objektet til det vertikale midten av siden.

Bunnjuster

Midtstill bunnen av objektene langs en loddrett linje. Hvis kun ett objekt er valgt i Draw eller Impress, blir den nederste kanten av objektet justert i forhold til bunnmargen på siden.

Supporter oss!