Asiatisk-fonetisk hjelp

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

For å bruke denne funksjonen …

Meny Format → Asiatisk lydskrift.


  1. Velg et eller flere ord i dokumentet.

  2. Velg Format – Asiatisk lydskrift.

  3. Skriv inn teksten, som skal brukes som hjelp til uttale, i feltet Kringtekst.

Grunntekst

Vis den grunnteksten du valgte. Hvis du vil kan du endre grunnteksten ved å skrive inn en ny tekst her.

Kringtekst

Skriv inn teksten du vil skal være veiledende for uttalen av grunnteksten.

Justering

Velg den loddrette plasseringen av Rubyteksten.

Posisjon

Velg hvor du vil plassere kringteksten.

Tegnstil for kringtekst

Velg tegnstil for kringteksten.

Styles

Opens the where you can select a character style for the ruby text.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Bruk

Ta i bruk de endrede eller valgte verdiene uten å lukke dialogvinduet.

Supporter oss!