Bunntekst

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Du kan også legge til kantlinjer eller en bakgrunn til en bunntekst.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Side → Bunntekst

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg Rediger/Ny


Hvis du vil la en bunntekst gå ut i sidemargenene, kan du sette inn en ramme i bunnteksten.

Bunntekst

Angi egenskapene for bunnteksten.

Bunntekst på

Adds a footer to the current page style.

Likt innhold på venstre- og høyresider

Even and odd pages share the same content.

Same content on first page

First and even/odd pages share the same content.

Venstremargen

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the left edge of the footer.

Høyremargen

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the right edge of the footer.

Avstand

Enter the amount of space that you want to maintain between the bottom edge of the document text and the top edge of the footer.

Bruk dynamisk avstand

Overrides the Spacing setting and allows the footer to expand into the area between the footer and document text.

Høyde

Enter the height you want for the footer.

Tilpass høyden automatisk

Automatically adjusts the height of the footer to fit the content you enter.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Mer

Defines a border, a background color, or a background pattern for the footer.

Supporter oss!