Bunntekst

Legger til en bunntekst i gjeldende sidestil. En bunntekst er et område i den nederste sidemargen, der du kan legge til tekst eller grafikk.

Du kan også legge til kantlinjer eller en bakgrunn til en bunntekst.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Format - Sidestil - Bunntekst.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Footer tab.


Hvis du vil la en bunntekst gå ut i sidemargenene, kan du sette inn en ramme i bunnteksten.

Bunntekst

Angi egenskapene for bunnteksten.

Bunntekst på

Legger til en bunntekst i gjeldende sidestil.

Likt innhold på venstre- og høyresider

Partalls- og oddetallssider deler det samme innholdet.

Samme innhold på første side

Første og partall/oddelige sider deler det samme innholdet.

Venstremargen

Skriv inn hvor mye plass det skal være mellom venstre kant av siden og venstre kant av bunnteksten.

Høyremargen

Skriv inn hvor mye plass det skal være mellom høyre kant av siden og høyre kant av bunntekst.

Avstand

Skriv inn hvor mye plass du vil beholde mellom den nederste kanten av dokumentteksten og den øvre kanten av bunnteksten.

Bruk dynamisk avstand

Overstyrer Avstand innstillingen og lar bunnteksten utvide seg til området mellom bunnteksten og dokumentteksten.

Høyde

Skriv inn høyden du ønsker for bunnteksten.

Tilpass høyden automatisk

Justerer automatisk høyden på bunnteksten slik at den passer til innholdet du skriver inn.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Mer

Definerer en kantlinje, en bakgrunnsfarge eller et bakgrunnsmønster for bunnteksten.

Supporter oss!