Topptekst

Legger til en overskrift til gjeldende sidestil. En topptekst er et område i den øverste sidemargen, der du kan legge til tekst eller grafikk.

Du kan også legge til kantlinjer eller en bakgrunn i en topptekst.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Format - Sidestil - Overskrift.

Choose View - Styles - open context menu of a page style entry and choose New/Edit Style - Header tab.


Hvis du vil at en topptekst skal gå ut i sidemargenene må du sette inn en ramme i toppteksten.

Topptekst

Angi egenskapene for toppteksten.

Topptekst på

Legger til en overskrift til gjeldende sidestil.

Likt innhold på venstre- og høyresider

Partalls- og oddetallssider deler det samme innholdet.

Samme innhold på første side

Første og partall/oddelige sider deler det samme innholdet.

Venstremargen

Angi avstanden mellom venstre sidekant og venstre kant av toppteksten.

Høyremargen

Angi avstanden mellom høyre sidekant og høyre kant av toppteksten.

Avstand

Angi avstanden mellom nedre kant av toppteksten og øvre kant av teksten.

Bruk dynamisk avstand

Opphever oppsettet av mellomrom og lar området til toppteksten utvide seg mellom dokumentteksten og toppteksten.

Høyde

Angi hvor høy toppteksten skal være.

Tilpass høyden automatisk

Angi om du vil at høyden på toppteksten automatisk skal justeres til å passe tekstmengden og skriftstørrelsen du bruker.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Mer

Angi kantlinjer, en bakgrunn eller et bakgrunnsmønster for toppteksten.

Supporter oss!