Side

Angi sidemarg, utseendet pÄ en- og flersidige dokumenter, pÄ sidenummerering og pÄ papirformat.

For Ă„ bruke denne funksjonen Sideformat-fane

Angi det stÞrste utskriftsomrÄdet pÄ en side

Papirformat

Velg fra en liste med forhÄndsangitte papirstÞrrelser, eller angi et eget format.

Format

Velg en forhÄndsangitt papirstÞrrelse, eller angi et eget format ved Ä skrive inn stÞrrelsen pÄ papiret i feltene HÞyde og Bredde.

Bredde

Viser bredden pÄ det valgte papirformatet. For Ä angi et eget format kan du skrive inn en verdi her.

HĂžyde

Viser hÞyden pÄ det valgte papirformatet. For Ä angi et eget format kan du skrive inn en verdi her.

Orientation

Select paper orientation for display and print.

StÄende

Vis og skriv ut dokumentet med stÄende papirretning.

Liggende

Vis og skriv ut dokumentet med liggende papirretning.

Tekstretning

Velg tekstretningen som skal brukes i dokumentet. Tekstretningen «hÞyre-til-venstre (loddrett)» vil rotere alle utformingsinnstillinger 90 grader, unntatt topp- og bunntekster.

note

Text direction only appears if Asian or Complex text layout is set in - Language Setting - Languages.


ForhÄndsvis felt

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

Papirskuff

Velg papirkilden til skriveren du bruker. Du kan ogsÄ bruke ulike papirmagasin for ulike sidestiler. For eksempel kan du bruke et eget papirmagasin til fÞrstesidestilen og ha brevark med brevhoder der.

Marger

Angi avstanden som skal vĂŠre mellom kantene til siden og dokumentteksten.

Left

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the document text.

Right

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the document text.

Topp

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom Ăžvre sidekant og teksten i dokumentet.

Bunn

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom nedre sidekant og teksten i dokumentet.

Utformingsinnstillinger

Supporter oss!