Side

Angi sidemarg, utseendet pÄ en- og flersidige dokumenter, pÄ sidenummerering og pÄ papirformat.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Format - Side - Side -fanen.

Velg Lysbilde - Egenskaper - Side -fanen (i $ [officename] Impress).

Velg Side - Egenskaper - Side -fanen (i $ [officename] Draw).

Velg Vis - Stiler - Ă„pne kontekstmenyen og velg Endre / Ny - Side -fanen.


Sideformat-fane

Angi det stÞrste utskriftsomrÄdet pÄ en side

Papirformat

Velg fra en liste med forhÄndsangitte papirstÞrrelser, eller angi et eget format.

Format

Velg en forhÄndsangitt papirstÞrrelse, eller angi et eget format ved Ä skrive inn stÞrrelsen pÄ papiret i feltene HÞyde og Bredde.

Bredde

Viser bredden pÄ det valgte papirformatet. For Ä angi et eget format kan du skrive inn en verdi her.

HĂžyde

Viser hÞyden pÄ det valgte papirformatet. For Ä angi et eget format kan du skrive inn en verdi her.

StÄende

Vis og skriv ut dokumentet med stÄende papirretning.

Liggende

Vis og skriv ut dokumentet med liggende papirretning.

Tekstretning

Velg tekstretningen som skal brukes i dokumentet. Tekstretninga «hÞyre-til-venstre (loddrett)» vil rotere alle utformingsinnstillinger 90 grader, unntatt topp- og bunntekster.

ForhÄndsvis felt

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

Papirskuff

Velg papirkilden til skriveren du bruker. Du kan ogsÄ bruke ulike papirmagasin for ulike sidestiler. For eksempel kan du bruke et eget papirmagasin til fÞrstesidestilen og ha brevark med brevhoder der.

Marger

Angi avstanden som skal vĂŠre mellom kantene til siden og dokumentteksten.

Venstre/indre

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom venstre papirkant og teksten i dokumentet. Hvis du bruker Speilet sideoppsett, angi avstanden mellom indre tekstmarg og indre sidekant.

HĂžyre/ytre

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom hĂžyre papirkant og teksten i dokumentet. Hvis du bruker Speilet sideoppsett, angi avstanden mellom ytre tekstmarg og ytre sidekant.

Topp

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom Ăžvre sidekant og teksten i dokumentet.

Bunn

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom nedre sidekant og teksten i dokumentet.

Utformingsinnstillinger

Supporter oss!