Angi sidemarg, utseendet pÄ en- og flersidige dokumenter, pÄ sidenummerering og pÄ papirformat.

For Ă„ bruke denne funksjonen Sideformat-fane

Angi det stÞrste utskriftsomrÄdet pÄ en side

Papirformat

Velg fra en liste med forhÄndsangitte papirstÞrrelser, eller angi et eget format.

Format

Velg en forhÄndsdefinert papirstÞrrelse, eller lag et tilpasset format ved Ä angi dimensjonene for papiret i HÞyde og Breddebokser.

Bredde

Viser bredden pÄ det valgte papirformatet. For Ä angi et eget format kan du skrive inn en verdi her.

HĂžyde

Viser hÞyden pÄ det valgte papirformatet. For Ä angi et eget format kan du skrive inn en verdi her.

Orientering

Velg papirretning for visning og utskrift.

StÄende

Vis og skriv ut dokumentet med stÄende papirretning.

Liggende

Vis og skriv ut dokumentet med liggende papirretning.

Tekstretning

Velg tekstretningen som skal brukes i dokumentet. Tekstretningen «hÞyre-til-venstre (loddrett)» vil rotere alle utformingsinnstillinger 90 grader, unntatt topp- og bunntekster.

note

Tekstretning vises bare hvis asiatisk eller kompleks tekstoppsett er satt i - SprÄkinnstilling - SprÄk.


ForhÄndsvis felt

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

Papirskuff

Velg papirkilden til skriveren du bruker. Du kan ogsÄ bruke ulike papirmagasin for ulike sidestiler. For eksempel kan du bruke et eget papirmagasin til fÞrstesidestilen og ha brevark med brevhoder der.

Marger

Angi avstanden som skal vĂŠre mellom kantene til siden og dokumentteksten.

Venstre

Angi hvor mye plass som skal vĂŠre mellom venstre kant av siden og dokumentteksten.

HĂžyre

Angi hvor mye plass det skal vĂŠre mellom hĂžyre kant av siden og dokumentteksten.

Topp

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom Ăžvre sidekant og teksten i dokumentet.

Bunn

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom nedre sidekant og teksten i dokumentet.

Utformingsinnstillinger

Supporter oss!