Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen for en oppføring og velg kategorien Endre/Ny - Organiserer.


Navn

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

note

You cannot use this option with a page style or a list style.


Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Kategori

Viser kategorien til stilen. Hvis du lager eller endrer en ny stil, velg «Selvvalgt stil» fra listen.

note

Du kan ikke endre kategorien til en forhåndsangitt stil.


Inneholder

Beskriver formateringen som ble brukt i stilen.

Supporter oss!