Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen for en oppføring og velg kategorien Ny/Rediger stil - Organiserer.


Navn

Viser navnet på den valgte stilen. Hvis du oppretter eller endrer en egendefinert stil, skriv inn et navn for stilen. Du kan ikke endre navnet på en forhåndsdefinert stil.

Arv fra

Velg en eksisterende stil (eller - Ingen -) for å gi dens definisjoner til gjeldende stil. Bruk de andre fanene til å endre den nedarvede stilen.

note

Du kan ikke bruke dette alternativet med en sidestil eller en listestil.


Rediger Stil

Rediger egenskapene til den overordnede stilen.

Kategori

Viser kategorien til stilen. Hvis du lager eller endrer en ny stil, velg «Selvvalgt stil» fra listen.

note

Du kan ikke endre kategorien til en forhåndsangitt stil.


Inneholder

Beskriver formateringen som ble brukt i stilen.

Supporter oss!