Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

For å bruke denne funksjonen …

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


Navn

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Kategori

Viser kategorien til stilen. Hvis du lager eller endrer en ny stil, velg «Selvvalgt stil» fra lista.

note

Du kan ikke endre kategorien til en forhåndsangitt stil.


Inneholder

Beskriver formateringen som ble brukt i stilen.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!