Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargene.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg fanen Format → Avsnitt → Justering

Velg Format → Stilbehandler, Ă„pne sprettoppmenyen til en oppfĂžring og velg fanen Rediger/Ny → Justering


Alternativer

Bestem justeringa for det gjeldende avsnittet.

Venstre

Juster avsnittet mot venstre marg.Hvis du har slÄtt pÄ stÞtte for asiatiske sprÄk, blir dette alternativet kalt «Venstre/Øverst».

Knapper pÄ formatlinjen:

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert

HĂžyre

Juster avsnittet mot hÞyre marg.Hvis stÞtte for asiatiske sprÄk er slÄtt pÄ, blir dette kalt «HÞyre/Nederst»

Knapper pÄ formatlinjen:

Ikon HĂžyrejuster

HĂžyrejustert

Midtstilt

Midtstill avsnittet pÄ siden.

Knapper pÄ formatlinjen:

Ikon Sentrert

Blokkjustert

Juster avsnittet etter hĂžyre og venstre marg.

Knapper pÄ formatlinjen:

Ikon Justert

Blokkjustert

Fest til tekstrutenett (hvis slÄtt pÄ)

Justerer avsnittet til et tekstrutenett. For Ă„ aktivere tekstrutenettet, velg Format - Sidestil - Tekstrutenett.

Tekst til tekst

Justering

Velg et justeringsalternativ for for smÄ eller for store tegn i avsnittet, i forhold til resten av teksten i avsnittet.

Egenskaper

Tekstretning

Angi tekstretningen for avsnitt som bruker kompleks tekst (CTL). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis stÞtten for kompleks tekst er slÄtt pÄ.

ForhÄndsvis felt

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble Ă„pnet.

Supporter oss!