Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Avsnitt → Justering

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen for en oppføring og velg Ny/Rediger stil - Justering-fanen.


Alternativer

Bestem justeringa for det gjeldende avsnittet.

Venstre

Juster avsnittet mot venstre marg.Hvis du har slått på støtte for asiatiske språk, blir dette alternativet kalt «Venstre/Øverst».

Knapper på formatlinjen:

Ikon Venstrejustering

Venstrejustert

Høyre

Juster avsnittet mot høyre marg.Hvis støtte for asiatiske språk er slått på, blir dette kalt «Høyre/Nederst»

Knapper på formatlinjen:

Ikon Høyrejustering

Høyrejustert

Midtstilt

Midtstill avsnittet på siden.

Knapper på formatlinjen:

Ikon Sentrert

Blokkjustert

Juster avsnittet etter høyre og venstre marg.

Knapper på formatlinjen:

Ikon Justert

Blokkjustert

Fest til tekstrutenett (hvis slått på)

Justerer avsnittet til et tekstrutenett. For å aktivere tekstrutenettet, velg Format - Sidestil - Tekstrutenett.

Tekst til tekst

Justering

Velg et justeringsalternativ for for små eller for store tegn i avsnittet, i forhold til resten av teksten i avsnittet.

Egenskaper

Tekstretning

Angi tekstretningen for avsnitt som bruker kompleks tekst (CTL). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis støtten for kompleks tekst er slått på.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!