Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

You can specify the border position, size, and style in Writer or Calc.

For å bruke denne funksjonen …

(disse funksjonene finnes bare i Writer og Calc)

Velg fanen Format → Avsnitt → Kantlinjer

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Kantlinjer

Velg fanen Format → Ramme og objekt → Egenskaper → Kantlinjer

Velg fanen Format → Side → Kantlinjer

Velg fanen Format → Tegn → Kantlinjertab

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Tabulatorer

Velg Format → Side → Topptekst → Mer

Velg Format → Side → Bunntekst → Mer


Linjeoppstilling

Select a predefined border style to apply.

Alternatively, use the Borders button on the toolbar to apply predefined border formats.

Knapper på formatlinjen:

Ikon

Kantlinjer

Linje

Velg kantlinjestilen du vil bruke. Stilen brukes på kantlinjene som er valgt i forhåndsvisningen.

Knapper på formatlinjen:

Ikon

Linjestil

Angi en farge som du vil bruke på de valgte kantlinjene.

Padding

Angir avstanden du vil ha mellom kanten og innholdet i utvalget.

Venstre

Angi hvor stor avstand du vil ha mellom venstre marg og innholdet i utvalget.

Høyre

Angi hvor stor avstand du vil ha mellom høyre marg og innholdet i utvalget.

Topp

Angi hvor stor avstand du vil ha mellom toppmargen og innholdet i utvalget.

Bunn

Angi hvor stor avstand du vil ha mellom bunnmargen og innholdet i utvalget.

Synkroniser

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

Skyggestil

Du kan også bruke en skyggeeffekt på rammer. For best resultat bør du bare bruke denne effekten når alle fire kantlinjer er synlige.

Merknadsikon

Bilder eller objekter som er forankret til en ramme i dokumentet, kan ikke overstige størrelsen av rammen. Hvis du bruker en skygge på kantlinjene til et objekt, som fyller en hel ramme, blir størrelsen til objektet redusert slik at skyggene blir vist.


Posisjon

Click a shadow style for the selected borders.

Avstand

Angi hvor bred skyggen skal være.

Farge

Angi hvilken farge skyggen skal ha.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!