Tabulatorer

Velg hvor i avsnittet tabulatoren skal ligge.

Du kan også bruke linjalen til å angi tabulatorposisjonene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Avsnitt → Tabulatorer

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Tabulatorer

Dobbeltklikk på linjalen


Posisjon

Velg en tabulatortype, skriv inn en ny verdi og trykk Ny. Hvis du vil, kan du også angi måleenheten som tabulatoren skal bruke (cm for centimeter eller " for tommer). Eksisterende tabulatorer til venstre for den første tabulatoren du angir, slettes.

Type

Velg tabulatortypen du vil endre.

Venstre

Hvis støtte for asiatiske språk er slått på er navnet på denne tabulatoren Venstre/topp.

Juster venstre kant av teksten etter tabulatoren og strekk teksten mot høyre.

Høyre

Hvis støtte for asiatiske språk er slått på er navnet på denne tabulatoren Høyre/bunn.

Juster høyre kant av teksten etter tabulatoren og strekk teksten mot venstre.

Midten

Midtstill teksten i forhold til tabulatoren.

Desimal

Justerer tall slik at desimaltegnet ligger midt på tabulatoren. Eventuell tekst blir plassert til venstre for tabulatoren.

Tegn

Angi et tegn som skal brukes av desimaltabulatoren som desimalskille.

Fylltegn

Angi tegnene som skal brukes foran til venstre for tabulatoren.

Ingen

Sett inn ikke-fyll-tegn eller slett nåværende fyll-tegn til venstre for tabulatorene.

.......

Fyll tomrommet til venstre for tabulatoren med punktum ( … ).

------

Fyll tomrommet til venstre for tabulatoren med streker ( --- ).

______

Tegn en strek for å fylle tomrommet til venstre for tabulatoren.

Tegn

Lar deg angi et tegn som skal fylle tomrommet til venstre for tabulatoren.

Ny

Legg til tabulatoren du anga til avsnittet.

Slett alt

Fjerner alle tabulatorene som du har angitt under Posisjon. Venstre tabulator blir satt med jevne mellomrom som standard tabulator.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!