Innrykk og avstand

Angi innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Avsnitt → Innrykk og avstand

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Innrykk og avstand


Innrykk

Angi avstanden som skal være mellom venstre og høyre sidemarg og avsnittet.

Før tekst

Skriv inn hvor mye du vil rykke inn avsnittet i forhold til margen. Vil du at avsnittet skal strekke seg ut over margen, så skriv inn et negativt tall. I språk som skrives mot høyre blir venstresiden av avsnittet rykket inn i forhold til venstremargen. I språk som skrives mot venstre blir høyresiden av avsnittet rykket inn i forhold til høyremargen.

Etter tekst

skriv inn hvor mye du vil rykke inn avsnittet i forhold til margen. Vil du at avsnittet skal strekke seg ut over margen, skriv inn et negativt tall. I språk som skrives mot høyre blir høyresiden av avsnittet rykket inn i forhold til høyremargen. I språk som skrives mot venstre blir venstresiden av avsnittet rykket inn i forhold til venstemargen.

Første linje

Indents the first line of a paragraph by the amount that you enter. To create a hanging indent enter a positive value for "Before text" and a negative value for "First line". To indent the first line of a paragraph that uses numbering or bullets, choose "Format - Bullets and Numbering - Position".

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

Avstand

Angi avstanden som skal være mellom valgte avsnitt.

Over avsnitt

Angi hvor stor avstand du vil ha over de valgte avsnittene.

Under avsnitt

Angi hvor stort mellomrom det skal være etter de valgte avsnittene.

Do not add space between paragraphs of the same style

Makes any space specified before or after this paragraph not be applied when the preceding and following paragraphs are of the same paragraph style.

Linjeavstand

Angi hvor stor avstanden skal være mellom tekstlinjene i et avsnitt.

Enkel

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Halvannen

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Dobbel

Sets the line spacing to two lines.

Proporsjonal

Velg denne innstillingen, og skriv inn en prosentverdi i boksen. 100 % svarer til enkel linjeavstand.

Minst

Angir den minste mulige linjeavstanden til verdien som du skriver inn i boksen.

Tipsikon

Hvis du bruker forskjellige skriftstørrelser inne i et avsnitt, blir linjeavstanden automatisk justert i forhold til den største skriftstørrelsen. Hvis du foretrekker å ha samme avstand for alle linjer, kan du angi en verdi i Minst-feltet som vil passe til den største skriftstørrelsen.


Innledende

Angir høyden på den loddrette avstanden som blir satt inn mellom to linjer.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

av

Angi linjeavstanden.

ForhĂĄndsvis felt

Viser en forhĂĄndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble ĂĄpnet.

Supporter oss!