Avsnitt

Endre formatet til gjeldende avsnitt, for eksempel innrykk og justering. For Ä endre skrifttypen til gjeldende avsnitt, velg hele avsnitt, velg Format - Tegn, og klikk deretter pÄ Font-fanen.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Format → Avsnitt

Med skrivemerket i et objekt, trykker du pÄ verktÞylinjen Tekstformatering

Ikon Avsnitt

Avsnitt


Innrykk og avstand

Angi innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargene.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble Ă„pnet.

Supporter oss!