Avsnitt

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment. To modify the font of the current paragraph, select the entire paragraph, choose Format - Character, and then click on the Font tab.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Avsnitt

Med skrivemerket i et objekt, trykker du på verktøylinjen Tekstformatering

Ikon Avsnitt

Avsnitt


Innrykk og avstand

Angi innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargene.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!