Avsnitt

Endre formatet til gjeldende avsnitt, for eksempel innrykk og justering.

For å endre fonttypen til det gjeldende avsnittet, velg hele avsnittet, velg Format - Font og klikk deretter på fanen Font.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format → Avsnitt

Fra kontekstmenyen:

Plasser markøren i avsnitt, velg Avsnitt - Avsnitt.

Fra grensesnittet med faner:

Hjem-menyen i Hjem-fanen, velg Avsnitt.

Fra sidefeltet:

Åpne Stiler-dekket, velg en avsnittsstil, åpne kontekstmenyen og velg Ny eller Rediger stil.

Fra verktøylinjer:

Ikon Avsnitt

Avsnitt


Innrykk og avstand

Angi innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargene.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!