Asiatisk typografi

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Avsnitt → Asiatisk typografi (gjelder ikke HTML)

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Asiatisk typografi


Linjeskift

Angi innstillingene for linjeskift i dokumenter med asiatiske språk.

Ta i bruk listen med forbudte tegn i begynnelsen og slutten av linjen

Prevents the characters in the list from starting or ending a line. The characters are relocated to either the previous or the next line. To edit the list of restricted characters, choose - Language Settings - Asian Layout.

Tillat hengende tegnsetning

Forhindrer at kommaer og punktum bryter linjen. Disse tegnene vil i stedet bli lagt til på slutten av linjen selv om det blir i margen.

Apply spacing between Asian and non-Asian text

Inserts a space between ideographic and alphabetic text.

Supporter oss!