Asiatisk typografi

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Avsnitt → Asiatisk typografi (gjelder ikke HTML)

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click New/Edit Style - Asian Typography tab.


Linjeskift

Angi innstillingene for linjeskift i dokumenter med asiatiske språk.

Ta i bruk listen med forbudte tegn i begynnelsen og slutten av linjen

Prevents the characters in the list from starting or ending a line. The characters are relocated to either the previous or the next line. To edit the list of restricted characters, choose - Languages and Locales - Asian Layout.

Tillat hengende tegnsetning

Forhindrer at kommaer og punktum bryter linjen. Disse tegnene vil i stedet bli lagt til på slutten av linjen selv om det blir i margen.

Bruk avstand mellom asiatisk og ikke-asiatisk tekst

Setter inn et mellomrom mellom ideografisk og alfabetisk tekst.

Supporter oss!