Asiatisk utforming

Velg oppsett for skrift på to linjer for asiatiske språk. Velg tegnene i teksten og deretter denne kommandoen.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Asiatisk oppsett

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Asiatisk oppsett


Doble linjer

Angi innstillingene for doble linjer for den valgte teksten.

Skriv med doble linjer

Lar deg skrive i doble linjer i området du valgte i gjeldende dokument.

Omsluttende tegn

Angi tegnene som skal omslutte området med doble linjer.

Starttegn

Velg tegnet som skal angi starten på et område med doble linjer. Hvis du vil velge et eget tegn, velg Andre tegn.

Sluttegn

Velg et tegn som skal angi slutten av et område med doble linjer. Hvis du vil se flere alternativer, velg Andre tegn.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!