Spesifiser posisjon, skalering, rotasjon og avstand for tegn.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Posisjon

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Justering


Endringene blir brukt på det valgte området, på hele ordet som markøren står i eller til ny tekst som du skriver inn.

Posisjon

Angi at et tegn skal settes i hevet eller senket skrift.

Hevet skrift

Reduserer skriftstørrelsen på den valgte teksten og hever teksten over grunnlinjen.

Normal

Fjerner formatering med hevet eller senket skrift.

Senket skrift

Reduserer skriftstørrelsen på den valgte teksten og senker teksten under grunnlinjen.

Hev / senk med

Angi hvor mye teksten skal heves eller senkes i forhold til grunnlinjen. Hundre prosent tilsvarer høyden på skriften.

Relativ skriftstørrelse

Skriv inn tallet du vil redusere skriftstørrelsen til den valgte teksten med.

Automatisk

Angi automatisk hvor mye den valgte teksten heves eller senkes i forhold til grunnlinjen.

Rotasjon/skalering

Skaler bredde

Angi prosentandelen av skriftbredden som den valgte teksten skal strekkes horisontalt eller komprimeres med.

Avstand

Angi avstanden mellom enkelttegn.

Avstand

Spesifiserer avstanden mellom tegnene i den valgte teksten. Angi hvor mye du vil utvide eller kondensere teksten med i spinnknappen.

Tipsikon

For å øke avstanden, angi en positiv verdi; for å redusere den, sett en negativ verdi.


Parvis kerning

Juster automatisk tegnavstanden for spesifikke bokstavkombinasjoner.

Kerning er kun tilgjengelig for noen skrifter og krever at skriveren du bruker støtter dette.

ForhĂĄndsvis felt

Viser en forhĂĄndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble ĂĄpnet.

Bruk

Ta i bruk de endrede eller valgte verdiene uten ĂĄ lukke dialogvinduet.

Supporter oss!