Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Posisjon

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Justering


Endringene blir brukt på det valgte området, på hele ordet som markøren står i eller til ny tekst som du skriver inn.

Posisjon

Angi at et tegn skal settes i hevet eller senket skrift.

Hevet skrift

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Normal

Removes superscript or subscript formatting.

Senket skrift

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Hev / senk med

Angi hvor mye teksten skal heves eller senkes i forhold til grunnlinjen. Hundre prosent tilsvarer høyden på skriften.

Relativ skriftstørrelse

Enter the amount by which you want to reduce the font size of the selected text.

Automatisk

Automatically sets the amount by which the selected text is raised or lowered in relation to the baseline.

Rotation/scaling

Skaler bredde

Enter the percentage of the font width by which to horizontally stretch or compress the selected text.

Avstand

Angi avstanden mellom enkelttegn.

Avstand

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

Tipsikon

To increase the spacing, set a positive value; to reduce it, set a negative value.


Parvis kerning

Automatically adjust the character spacing for specific letter combinations.

Kerning er kun tilgjengelig for noen skrifter og krever at skriveren du bruker støtter dette.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Bruk

Ta i bruk de endrede eller valgte verdiene uten å lukke dialogvinduet.

Supporter oss!