Hyperlenke

Lag en ny hyperlenke eller gjør om på den markerte hyperlenken.En hyperlenke er en lenke til en fil på Internett eller på ditt lokale systemet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Hyperlenke


Hyperlenke

Angi egenskapene for hyperlenken.

Adresse

Skriv inn en URL for filen du vil åpne når du klikker på hyperkoblingen. Hvis du ikke angir en målramme, åpnes filen i gjeldende dokument eller ramme.

Bla gjennom

Finn filen du vil koble til, og klikk deretter Åpne.

Referanse

Skriv inn teksten du vil vise for hyperkoblingen.

Hendelser

Spesifiser en hendelse som utløses når du klikker på hyperkoblingen.

Navn

Skriv inn et navn for hyperkoblingen. LibreOffice setter inn en NAME-kode i hyperkoblingen:

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Note</A>

Ramme

Skriv inn navnet på rammen du vil at den koblede filen skal åpne i, eller velg en forhåndsdefinert ramme fra listen. Hvis du lar denne boksen stå tom, åpnes den koblede filen i gjeldende nettleservindu.

Navnet på rammen

Definisjon

Navngitte oppføringer

Filen åpnes i en navngitt ramme i det gjeldende HTML-dokumentet.

_self

Filen åpnes i gjeldende ramme.

_blank

Filen åpnes i en ny side.

_parent

Filen åpnes i den overordnede rammen for gjeldende rammen. Hvis det ikke finnes en overordnet ramme blir den gjeldende rammen brukt.

_top

Filen åpnes i den øverste rammen i hierarkiet.


Tegnstiler

Angi formateringsinnstillingene for hyperlenken.

Besøkte hyperlenker

Velg en formateringsstil som skal brukes for besøkte lenker fra listen. For å legge til eller endre en stil i denne listen, lukk denne dialogboksen og klikk på Stiler-ikonet på Formattering-verktøylinjen.

Ubesøkte hyperlenker

Velg en formateringsstil som skal brukes for ubesøkte lenker fra listen. For å legge til eller endre en stil i denne listen, lukk denne dialogboksen og klikk på Stiler-ikonet på Formattering-verktøylinjen.

Supporter oss!