For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Format - Akse - Y Akse - Tall -fanen (diagram dokumenter).


Kategori

Velg en kategori fra listen, og velg deretter en formateringsstil i Format-boksen.

Format

Velg hvordan du vil ha innholdet i de valgte som skal vises. Koden for det valgte alternativet vises i boksen Format kode.

Listebokser med valutakategorier

Velg en valuta, og rull deretter til toppen av Format-listen for Ă„ se formateringsalternativene for valutaen.

note

Formatkoden til valutaer er pÄ formen [$xxx-nnn], hvor xxx er valutasymbolet og nnn landkoden. Spesielle banksymboler, som EUR (for Euro), krever ikke landkode. Valutaformatet er ikke avhengig av sprÄket som er angitt i SprÄk-boksen.


SprÄk

SprÄkinnstillingen sikrer at dato- og valutaformater bevares, selv nÄr dokumentet blir Äpnet i et operativsystem som bruker en annen sprÄkinnstilling som standard.

Innstillinger

Angi innstillingene for det valgte formatet.

Antall desimaler

Skriv inn antall desimaler du vil vise.

Nevnerplasser

Med brĂžkformat angir du antall plasser for nevneren du vil vise.

Innledende nuller

Skriv inn maksimalt antall nuller som skal vises foran desimaltegnet.

Negative tall rĂžde

Endrer skriftfargen pÄ negative tall til rÞdt.

Tusenskiller

Setter inn en skilletegn mellom tusener. Hvilken type skilletegn som brukes avhenger av sprÄkinnstillingene dine.

Teknisk notasjon

Med vitenskapelig format sikrer Teknisk notasjon at eksponenten er et multiplum av 3.

Formatkode

Viser tallformatkoden for det valgte formatet. Du kan ogsÄ angi et tilpasset format. FÞlgende alternativer er kun tilgjengelige for brukerdefinerte tallformater.

Legg til

Legger tallformatkoden du skrev inn i den brukerdefinerte kategorien.

Rediger merknad

Legger til en kommentar til det valgte tallformatet.

Slett

Sletter det valgte tallformatet. Endringene trer i kraft etter at du starter LibreOffice pÄ nytt.

Navnelinje

Skriv inn en kommentar for det valgte tallformatet, og klikk deretter utenfor denne boksen.

ForhÄndsvis felt

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!