Skrifteffekter

Spesifiser skrifteffektene du vil bruke.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Skrifteffekter

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Skrifteffekter


Dialog for effekter

Endringene blir brukt på det valgte området, på hele ordet som markøren står i eller til ny tekst som du skriver inn.

Skriftfarge

Angi fargen for den valgte teksten. Hvis du velger Automatisk, settes tekstfargen til svart for lys bakgrunn og til hvit for mørk bakgrunn.

warning

Tekstfargen ignoreres på skjermen hvis avmerkingsboksen Bruk automatisk skriftfarge for skjermvisning er valgt i - LibreOffice - Tilgjengelighet.


Gjennomsiktighet

Stiller inn gjennomsiktigheten til tegnteksten. Verdien 100 % betyr helt gjennomsiktig, mens 0 % betyr ikke gjennomsiktig i det hele tatt.

Tekst dekorasjon

Overstreking

Velg overlinjestilen du vil bruke. Hvis du bare vil bruke overlinjen på ord, velger du boksen Individuelle ord.

Farge på overstrekinga

Velg hvilken farge som skal brukes på linjene i skraveringa.

Gjennomstreking

Velg en gjennomstrekingsstil for den valgte teksten.

note

Hvis du lagrer dokumentet i Microsoft Word-format, konverteres alle gjennomstrekingsstilene til enkeltlinjestilen.


Understreking

Velg understrekingsstilen du vil bruke. For å bruke understreking kun på ord, velg Individuelle ord-boksen.

note

Hvis du bruker understreking på en tekst i hevet skrift, vil understrekinga flyttes opp til den hevede skrifta. Hvis den hevede skrifta er en del av et ord i normal tekst, vil ikke understrekinga bli hevet.


Knapper på formatlinjen:

Ikon Understreking

Understreking

Farge på overstrekinga

Velg hvilken farge som skal brukes på linjene i skraveringa.

Enkeltord

Bruker den valgte effekten bare på ord og ignorerer mellomrom.

Effekter

Velg skrifteffektene du vil bruke.

Relieff

Velg en relief-effekt som skal brukes på den valgte teksten. Det pregede-relieffet får karakterene til å se ut som om de er hevet over siden. Det graverte-relieffet får karakterene til å se ut som om de er trykket inn på siden.

Omriss

Viser omrisset av de valgte karakterene. Denne effekten fungerer ikke med alle fonter.

Skygge

Legger til en skygge som kaster under og til høyre for de valgte karakterene.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Trykkmerke

Velg et tegn som skal vises over eller under hele lengden på den valgte teksten.

Posisjon

Spesifiser hvor uthevingsmerkene skal vises.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!