Skrifteffekter

Specify the font effects that you want to use.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Skrifteffekter

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Skrifteffekter


Dialog for effekter

Endringene blir brukt på det valgte området, på hele ordet som markøren står i eller til ny tekst som du skriver inn.

Skriftfarge

Sets the color for the selected text. If you select Automatic, the text color is set to black for light backgrounds and to white for dark backgrounds.

warning

The text color is ignored on screen, if the Use automatic font color for screen display check box is selected in - LibreOffice - Accessibility.


Transparency

Sets the transparency of the character text. The value 100% means entirely transparent, while 0% means not transparent at all.

Text Decoration

Overstreking

Select the overlining style that you want to apply. To apply the overlining to words only, select the Individual Words box.

Farge på overstrekinga

Velg hvilken farge som skal brukes på linjene i skraveringa.

Gjennomstreking

Select a strikethrough style for the selected text.

note

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


Understreking

Select the underlining style that you want to apply. To apply the underlining to words only, select the Individual Words box.

note

Hvis du bruker understreking på en tekst i hevet skrift, vil understrekinga flyttes opp til den hevede skrifta. Hvis den hevede skrifta er en del av et ord i normal tekst, vil ikke understrekinga bli hevet.


Knapper på formatlinjen:

Ikon Understreking

Understreking

Farge på overstrekinga

Velg hvilken farge som skal brukes på linjene i skraveringa.

Enkeltord

Applies the selected effect only to words and ignores spaces.

Effekter

Select the font effects that you want to apply.

Relieff

Select a relief effect to apply to the selected text. The embossed relief makes the characters appear as if they are raised above the page. The engraved relief makes the characters appear as if they are pressed into the page.

Omriss

Displays the outline of the selected characters. This effect does not work with every font.

Skygge

Adds a shadow that casts below and to the right of the selected characters.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Trykkmerke

Select a character to display over or below the entire length of the selected text.

Posisjon

Specify where to display the emphasis marks.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!