Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

For å bruke denne funksjonen …

Fra sidefeltet:

Select the Styles deck, open context menu of a style, choose Edit Style - Font tab.


Endringene blir brukt på det valgte området, på hele ordet som markøren står i eller til ny tekst som du skriver inn.

Avhengig av dine språkinnstillinger kan du endre formateringen for følgende skrifter:

note

For å aktivere støtte for kompleks tekstlayout og asiatiske tegnsett, velg - Språk og lokaliteter - Generelt, og velg deretter boksen Aktivert i det tilsvarende området.


Skrift

Skriv inn navnet på en installert font du vil bruke, eller velg en font fra listen.

Du kan se navnet på skriftene formatert i skriften, dersom du velger Forhåndsvising i skriftlister i LibreOffice- View">Alterantiver

Knapper på formatlinjen:

Ikon

Skriftnavn

Skriftsnitt

Velg formateringen du vil bruke.

Knapper på formatlinjen:

Ikon Fet

Halvfet

Ikon Kursiv

Kursiv

Størrelse

Skriv inn eller velg skriftstørrelsen du vil bruke. For skalerbare fonter kan du også angi desimalverdier.

Hvis du lager en stil som er basert på en annen stil, kan du angi en prosentverdi eller en poengverdi (for eksempel -2pt eller +5pt).

Knapper på formatlinjen:

Språk

Velg hvilket språk stavekontrollen skal bruke. Tilgjengelige språkmoduler har en hake foran seg i listen.

Hvis språklisten består av en redigerbar kombinasjonsboks, kan du angi en gyldig BCP 47-språktag hvis språket du vil tilordne ikke er tilgjengelig fra den valgbare listen.

For språktagdetaljer, se Wikipedia-siden IETF-språktag og W3C-siden Språkkoder i HTML og XML.

warning

Stavekontrollen for det valgte språket fungerer kun når du har installert den tilsvarende språkmodulen. Det står et kryss foran oppføringen til et språk hvis stavekontroll er slått på for dette språket.


Font Funksjoner

Velg og bruk fonttypografiske funksjoner på tegn.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Supporter oss!