Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg fanen Format → Tegn → Skrift

Velg Format → Stilbehandler, Ă„pne sprettoppmenyen til en oppfĂžring og velg fanen Rediger/Ny → Skrifteffekter

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en databasetabell og velg fanen Tabellegenskaper → Skrift

Velg fanen Format → Tittel → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Forklaring → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Akse → Tegn (i diagrammer)


Endringene blir brukt pÄ det valgte omrÄdet, pÄ hele ordet som markÞren stÄr i eller til ny tekst som du skriver inn.

Avhengig av dine sprÄkinnstillinger kan du endre formateringen for fÞlgende skrifter:

note

For Ä aktivere stÞtte for kompleks tekstlayout og asiatiske tegnsett, velg - SprÄkinnstillinger - SprÄk, og velg deretter boksen Aktivert i det tilsvarende omrÄdet.


Font dialog

Skrift

Skriv inn navnet pÄ en installert font du vil bruke, eller velg en font fra listen.

Du kan se navnet pÄ skriftene formatert i skriften, dersom du velger ForhÄndsvising i skriftlister i LibreOffice- View">Alterantiver

Knapper pÄ formatlinjen:

Ikon

Skriftnavn

Skriftsnitt

Velg formateringen du vil bruke.

Knapper pÄ formatlinjen:

Ikon Fet

Halvfet

Ikon Kursiv

Kursiv

StĂžrrelse

Skriv inn eller velg skriftstÞrrelsen du vil bruke. For skalerbare fonter kan du ogsÄ angi desimalverdier.

Hvis du lager en stil som er basert pÄ en annen stil, kan du angi en prosentverdi eller en poengverdi (for eksempel -2pt eller +5pt).

Knapper pÄ formatlinjen:

SprÄk

Velg hvilket sprÄk stavekontrollen skal bruke. Tilgjengelige sprÄkmoduler har en hake foran seg i listen.

Hvis sprÄklisten bestÄr av en redigerbar kombinasjonsboks, kan du angi en gyldig BCP 47-sprÄktag hvis sprÄket du vil tilordne ikke er tilgjengelig fra den valgbare listen.

For sprÄketikettdetaljer, se For brukere-delen pÄ langtag.net-nettstedet.

warning

Stavekontrollen for det valgte sprÄket fungerer kun nÄr du har installert den tilsvarende sprÄkmodulen. Det stÄr et kryss foran oppfÞringen til et sprÄk hvis stavekontroll er slÄtt pÄ for dette sprÄket.


Font Funksjoner

Velg og bruk fonttypografiske funksjoner pÄ tegn.

ForhÄndsvis felt

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble Ă„pnet.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved Ă„ trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Supporter oss!