Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Skrift

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Skrifteffekter

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en databasetabell og velg fanen Tabellegenskaper → Skrift

Velg fanen Format → Tittel → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Forklaring → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Akse → Tegn (i diagrammer)


Endringene blir brukt på det valgte området, på hele ordet som markøren står i eller til ny tekst som du skriver inn.

Avhengig av dine språkinnstillinger kan du endre formateringen for følgende skrifter:

note

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Language Settings - Languages, and then select the Enabled box in the corresponding area.


Font dialog

Skrift

Enter the name of an installed font that you want to use, or select a font from the list.

Du kan se navnet på skriftene formatert i skriften, dersom du velger Forhåndsvising i skriftlister i LibreOffice- View">Alterantiver

Knapper på formatlinja:

Ikon

Skriftnavn

Skriftsnitt

Velg formateringen du vil bruke.

Knapper på formatlinja:

Icon Bold

Halvfet

Icon Italic

Kursiv

Størrelse

Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values.

If you are creating a style that is based on another style, you can enter a percentage value or a point value (for example, -2pt or +5pt).

Knapper på formatlinja:

Språk

Velg hvilket språk stavekontrollen skal bruke. Tilgjengelige språkmoduler har en hake foran seg i lista.

If the language list consists of an editable combo box, you can enter a valid BCP 47 language tag if the language you want to assign is not available from the selectable list.

For language tag details please see the For users section on the langtag.net web site.

warning

The spellcheck for the selected language only functions when you have installed the corresponding language module. Det står et kryss foran oppføringen til et språk hvis stavekontroll er slått på for dette språket.


Font Features

Select and apply font typographical features to characters.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

Supporter oss!