Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format – Tegn.

Med skrivemerket i et objekt, trykker du på verktøylinjen Tekstformatering

Ikon Tegn

Tegn


Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!