Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Fjern direkte formatering


Supporter oss!