Fjern direkte formatering

Fjerner direkte formatering fra utvalget.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Fjern direkte formatering


Supporter oss!