Media

Undermenyen presenterer ulike kilder som et bilde, lyd eller video kan settes inn fra.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Media.


Galleri

Åpner Galleri-dekket i sidefeltet, der du kan velge bilder og lydklipp som skal settes inn i dokumentet.

Skann

Sett inn et skannet bilde i dokumentet.

Supporter oss!