Datakilder

Åpne en liste med databaser som er registrert i LibreOffice. Her kan du også håndtere innholdet i databasene.

For å bruke denne funksjonen …

Hvis et tekstdokument eller regneark er åpent:

Velg Vis → Datakilder

+Shift+F4-taster

Ikon

Datakilder


Databaseoversikt

Merknadsikon

Kommandoen Datakilder er kun tilgjengelig når et tekstdokument eller et regneark er åpent.


Du kan sette inn felter fra en database, eller du kan opprette skjemaer for å få tilgang til databasen.

Supporter oss!