Datakilder

Åpne en liste med databaser som er registrert i LibreOffice. Her kan du også håndtere innholdet i databasene.

For å bruke denne funksjonen …

Fra verktøylinjer:

Ikon Datakilder

Datakilder

Fra tastaturet:

+ Shift + F4


Databaseoversikt

note

Kommandoen Datakilder er kun tilgjengelig når et tekstdokument eller et regneark er åpent.


Du kan sette inn felter fra en database, eller du kan opprette skjemaer for å få tilgang til databasen.

Supporter oss!