Sett inn en flytende ramme

Setter inn en flytende ramme i gjeldende dokument. Flytende rammer brukes i HTML-dokumenter for å vise innholdet i en annen fil.

For å bruke denne funksjonen …

På verktøylinjen Sett inn klikker du på

Ikon Flytende ramme

Flytende ramme


note

Hvis du vil lage HTML-sider som bruker flytende rammer, velg - Last inn/Lagre - HTML-kompatibilitet, og velg deretter alternativet "MS Internet Explorer". Den flytende rammen er avgrenset av <IFRAME>- og </IFRAME>-tagger.


Supporter oss!