Formel

Inserts a formula into the current document.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Objekt → Formel

På verktøylinjen Sett inn klikker du på

Ikon formel

Formel


Supporter oss!