Formel

Setter inn en formel i gjeldende dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - OLE-objekt - formelobjekt.

På verktøylinjen Sett inn klikker du på

Ikon formel

Formel


Supporter oss!