Sett inn OLE-objekt

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Objekt → OLE-objekt

På verktøylinjen Sett inn klikker du på

Ikon OLE-objekt

OLE-objekt


note

You cannot use the clipboard or drag and drop to move OLE objects to other files.


Tomme og inaktive OLE-objekter er gjennomsiktige.

Opprett nytt

Creates a new OLE object based on the object type that you select.

Objekttype

Select the type of document that you want to create.

Opprett fra fil

Creates an OLE object from an existing file.

Fil

Velg filen som du vil sette inn som et OLE-objekt.

Fil

Enter the name of the file that you want to link or embed, or click Search to locate the file.

Søk …

Locate the file that you want to insert, and then click Open.

Lenke til fil

Kryss av i denne boksen for å sette inn OLE-objektet som en lenke til den opprinnelige filen. Hvis det ikke er krysset av for denne boksen, blir OLE-objektet bygget inn i dokumentet.

Supporter oss!