Sett inn OLE Objekt

Setter inn et OLE-objekt i gjeldende dokument. OLE-objektet settes inn som en lenke eller et innebygd objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - OLE-objekt - OLE-objekt.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Sett inn OLE-objekt.

Fra verktøylinjer:

Ikon OLE object

OLE-objekt


note

Du kan ikke bruke utklippstavlen eller dra og slipp for å flytte OLE-objekter til andre filer.


Tomme og inaktive OLE-objekter er gjennomsiktige.

Opprett nytt

Oppretter et nytt OLE-objekt basert på objekttypen du velger.

Objekttype

Velg typen dokument du vil opprette.

Opprett fra fil

Oppretter et OLE-objekt fra en eksisterende fil.

Fil

Velg filen som du vil sette inn som et OLE-objekt.

Fil

Skriv inn navnet på filen du vil koble til eller bygge inn, eller klikk Søk for å finne filen.

Søk …

Finn filen du vil sette inn, og klikk deretter Åpne.

Lenke til fil

Kryss av i denne boksen for å sette inn OLE-objektet som en lenke til den opprinnelige filen. Hvis det ikke er krysset av for denne boksen, blir OLE-objektet bygget inn i dokumentet.

Supporter oss!