OLE Objekt

Setter inn et innebygd eller koblet objekt i dokumentet ditt, inkludert formler, QR-koder og OLE-objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - OLE-objekt.


Formel Objekt

Setter inn en formel i gjeldende dokument.

QR og strekkode

Generer lineære og matrisekoder for hvilken som helst tekst eller URL.

OLE-objekt

Setter inn OLE-objektet inn i gjeldende dokument. OLE-objektet settes inn som en lenke eller et innebygd objekt.

Supporter oss!