OLE Objekt

Setter inn et innebygd eller koblet objekt i dokumentet ditt, inkludert formler, QR-koder og OLE-objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - OLE-objekt.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Sett inn OLE-objekt.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn OLE-objekt

Sett inn OLE-objekt


Formel Objekt

Setter inn en formel i gjeldende dokument.

QR og Strekkode

Generer lineære og matrisekoder for hvilken som helst tekst eller URL.

Sett inn OLE Objekt

Setter inn et OLE-objekt i gjeldende dokument. OLE-objektet settes inn som en lenke eller et innebygd objekt.

Supporter oss!