Sette inn bilder

Inserts an image into the current document .

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Sett inn → Bilde.

PĂ„ verktĂžylinja Standard, klikk

Ikon

Bilde


Sette inn, redigere og lagre punktbilder

Opprett stil

Velg hvordan rammen pÄ bildet skal se ut.

Lenke

Sett inn den valgte bildefilen som en lenke.

ForhÄndsvisning

ForhÄndsvis det valgte bildet.

ForhÄndsvis felt

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!