Bilde

Åpner en filvalgsdialog for å sette inn et bilde i gjeldende dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Bilde.

Fra verktøylinjer:

Ikon bilde

Bilde


Sette inn, redigere, lagre punktgrafikkbilder

Fildialoger - for eksempel Åpne, Lagre som og lignende - er tilgjengelig på to forskjellige måter:

Bruk - LibreOffice - Generelt for å skifte fra det ene til det andre.

Mappevalg

Plukk opp din foretrukne mappe fra rullegardinlisten eller skriv inn banenavnet. Autofullfør-funksjonen kan brukes for å gjøre det enklere å skrive.

Koble til en server ved å bruke dialogboksen Filtjenester.
Velg en overordnet mappe fra mappebanen med Ikon Åpne.

Legg til en undermappe til gjeldende mappe med opprett ny mappe.

Filnavn

Skriv inn et filnavn eller en sti til filen. Du kan også skrive inn en URL.

Filtype

Velg hvilket filformat du vil lagre dokumentet i. Bare dokumenter av denne filtypen blir vist i visningsområdet. Filtypene blir beskrevet i Informasjon om import- og eksportfilter.

Lenke

Sett inn den valgte bildefilen som en lenke.

Forhåndsvisning

Forhåndsvis det valgte bildet.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!