Spesialtegn

Lar en bruker sette inn tegn fra utvalget av symboler som finnes i de installerte skriftene.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Spesialtegn.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Symbol.

Fra verktøylinjer:

Ikon Spesialtegn

Spesialtegn


Når du klikker på et tegn i Spesialtegn-dialogboksen, vises en forhåndsvisning og den tilsvarende numeriske koden for tegnet.

Søk

Skriv inn UTF-8-navnet eller en del av navnet på tegnet for å vise UTF-8-tegnet øverst til venstre i rutenettet. Navnet på karakteren kan ikke oversettes. For eksempel, skriv inn tilde for å vise ~ og skriv inn latinsk stor bokstav O med circumflex for å vise Ô.

Skrift

Velg en font for å vise spesialtegnene som er knyttet til den.

Tegnblokk

Velg en Unicode-blokk for gjeldende font. Spesialtegnene for den valgte Unicode-blokken vises i tegntabellen.

Tegntabell

Klikk spesialtegnet(ene) du vil sette inn, og klikk deretter Sett inn.

Nylige tegn

Viser spesialtegnene som ble satt inn nylig.

Favoritt tegn

Viser spesialtegnene som ble valgt med Legg til i favoritter-knappen. Opptil 16 spesialtegn kan lagres som favoritt.

tip

Dobbeltklikk på et spesialtegn vil sette det inn i dokumentet.


Supporter oss!