Forespørsel

Skann et bilde og legg det inn i dokumentet. Skannedialogvinduet kommer fra skannerprodusenten. Se dokumentasjonen til skanneren hvis du vil ha hjelp med dette dialogvinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Media → Skann → Forespørsel


Supporter oss!