Anmodning

Skann et bilde og legg det inn i dokumentet. Skannedialogvinduet kommer fra skannerprodusenten. Se dokumentasjonen til skanneren hvis du vil ha hjelp med dette dialogvinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Media - Skann - Forespørsel.


Supporter oss!