Skann

Sett inn et skannet bilde i dokumentet.

For å sette inn et skannet bilde, må driveren for skanneren være installert.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Media - Skann.


Velg kilde

Velg skanneren du vil bruke.

Forespørsel

Skann et bilde og legg det inn i dokumentet. Skannedialogvinduet kommer fra skannerprodusenten.

Supporter oss!