Skann

Sett inn et skannet bilde i dokumentet.

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Media → Skann


Velg kilde

Velg skanneren du vil bruke.

Forespørsel

Skann et bilde og legg det inn i dokumentet. Skannedialogvinduet kommer fra skannerprodusenten.

Supporter oss!