Kommentar

Setter inn en kommentar rundt den valgte teksten, presentasjonslysbildet, tegnesiden eller ved gjeldende regnearkmarkørposisjon.

For å bruke denne funksjonen …

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn kommentar

Sett inn kommentar


Kommentarene fra forskjellige forfattere får forskjellige farger. Velg - LibreOffice - Brukerdata for å skrive inn navnet ditt slik at det kan vises som kommentarforfatter.

Viser kommentarer

Utskrift av kommentarer

Supporter oss!