Statuslinjen

Viser eller skjuler Status-linjen nederst i vinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Statuslinje.


Supporter oss!