Verktøylinjen

Viser eller skjuler Verktøy-linjen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Verktøylinjer - Verktøy.


Verktøy-linjen inneholder følgende ikoner:

Sett inn

Verktøylinjen inneholder funksjoner for å sette inn rammer, bilder, tabeller og andre objekter.

Direkte skrivemerke på/av

Aktiverer eller deaktiverer direktemarkøren. Du kan klikke på begynnelsen, midten eller slutten av en mulig tekstlinje på en side og deretter begynne å skrive.

Orddeling

Setter inn bindestreker i ord som er for lange til å passe på slutten av en linje.

Synonymordbok

Åpner en dialogboks for å erstatte det gjeldende ordet med et synonym eller en relatert term.

Bilder og Diagram

Hvis knappen Bilder på/av er slått på i linjen Verktøy, vises ingen bilder. Det eneste som vises, er tomme rammer som plassholdere.

Vevoppsett

Viser dokumentet slik det vil se ut i en nettleser. Dette er nyttig når du lager HTML-dokument.

Supporter oss!