Verktøylinjen

Shows or hides the Tools bar.

For å bruke denne funksjonen …

Choose View - Toolbars - Tools.


Supporter oss!