Standardlinja

Shows or hides the Standard bar.

For å bruke denne funksjonen …

Choose View - Toolbars - Standard.


Supporter oss!