Skalering og visning

Reduser eller forstÞrr visningen av dokumenter i LibreOffice. NÄvÊrende skaleringsfaktor vises som en prosentverdi pÄ statuslinjen.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Vis - Zoom - Zoom.

Klikk eller hÞyreklikk pÄ feltet pÄ Status-linjen.


Merknadsikon

Skalering blir hÄndtert ulikt under Unix, Linux og Windows. For eksempel vil et dokument som er lagret med skaleringsfaktoren «100 %» i Windows, bli vist stÞrre under Unix og Linux. For Ä endre skaleringsfaktoren kan du dobbeltklikke eller hÞyreklikke prosentverdien pÄ Statuslinjen, og deretter velge skaleringsfaktoren du vil bruke.


Skalering

Angi skaleringsfaktor for det gjeldende dokumentet og alle dokumenter av samme type som du senere mÄtte Äpne.

Best mulig

Hele siden

Tilpass bredde

Viser hele bredden pÄ dokumentsiden. Det kan hende at den Þvre og nedre kanten av siden ikke er synlig.

100 %

Viser dokumentet i sin faktiske stĂžrrelse.

Variabel

Angi zoomfaktoren du vil vise dokumentet med. Skriv inn en prosentandel i boksen.

Visning

Du kan velge hvordan tekstdokumenter vises. Reduser skaleringen for Ä se virkningen nÄr forskjellige innstillinger for visning brukes.

Automatisk

NÄr du velger «Automatisk», vises flere sider ved siden av hverandre, med sÄ mange sider som skaleringen tillater.

Enkeltsider

NÄr du velger «Enkeltsider», vises den neste siden under den forrige, men aldri side om side.

Kolonner

NÄr du velger «Kolonner», vises sidene ved siden av hverandre i et angitt antall kolonnner. Du kan velge hvor mange kolonner du vil bruke.

Bokmodus

NÄr du velger «Bokmodus», vises to sider ved siden av hverandre, pÄ samme mÄte som i en Äpen bok. Den fÞrste siden vises til hÞyre, med et oddetall som sidenummer.

Supporter oss!