Skalering og visning

Åpner Zoom og vis layout-dialogen for å la deg angi zoomfaktoren for å vise gjeldende dokument .

Gjeldende zoomfaktor vises som en prosentverdi i Zoom-glidebryteren på Status-linjen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Zoom - Zoom.

Fra verktøylinjer:

Ikon Zoom

Zoom


note

Skalering blir håndtert ulikt under Unix, Linux og Windows. For eksempel vil et dokument som er lagret med skaleringsfaktoren «100 %» i Windows, bli vist større under Unix og Linux. For å endre skaleringsfaktoren kan du dobbeltklikke eller høyreklikke prosentverdien på Statuslinjen, og deretter velge skaleringsfaktoren du vil bruke.


Skalering

Angi skaleringsfaktor for det gjeldende dokumentet og alle dokumenter av samme type som du senere måtte åpne.

Best mulig

Hele siden

Tilpass bredde

Viser hele bredden på dokumentsiden. Det kan hende at den øvre og nedre kanten av siden ikke er synlig.

100 %

Viser dokumentet i sin faktiske størrelse.

Tilpasset

Angi zoomfaktoren du vil vise dokumentet med. Skriv inn en prosentandel i boksen.

Supporter oss!