Skalering og visning

Reduser eller forstørr visningen av dokumenter i LibreOffice. Nåværende skaleringsfaktor vises som en prosentverdi på statuslinja.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Skalering

Dobbeltklikk eller høyreklikk i feltet på statuslinja


Merknadsikon

Skalering blir håndtert ulikt under Unix, Linux og Windows. For eksempel vil et dokument som er lagret med skaleringsfaktoren «100 %» i Windows, bli vist større under Unix og Linux. For å endre skaleringsfaktoren kan du dobbeltklikke eller høyreklikke prosentverdien på Statuslinja, og deretter velge skaleringsfaktoren du vil bruke.


Skalering

Angi skaleringsfaktor for det gjeldende dokumentet og alle dokumenter av samme type som du senere måtte åpne.

Best mulig

Hele siden

Tilpass bredde

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

100 %

Displays the document at its actual size.

Variabel

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

Visning

Du kan velge hvordan tekstdokumenter vises. Reduser skaleringen for å se virkningen når forskjellige innstillinger for visning brukes.

Automatisk

Når du velger «Automatisk», vises flere sider ved siden av hverandre, med så mange sider som skaleringen tillater.

Enkeltsider

Når du velger «Enkeltsider», vises den neste siden under den forrige, men aldri side om side.

Kolonner

Når du velger «Kolonner», vises sidene ved siden av hverandre i et angitt antall kolonnner. Du kan velge hvor mange kolonner du vil bruke.

Bokmodus

Når du velger «Bokmodus», vises to sider ved siden av hverandre, på samme måte som i en åpen bok. Den første siden vises til høyre, med et oddetall som sidenummer.

Supporter oss!