Litteraturdatabase

Sett inn, slett, rediger og organiser poster i bibliografidatabasen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy – Bibliografidatabase.


note

Hvis feltene i databasen er skrivebeskyttet, må du passe på at datakildevisningen er lukket.


Den medfølgende litteraturdatabasen inneholder eksempelposter for bøker.

Bruk verktøylinjen for å velge en tabell i litteraturdatabasen, for å søke etter poster eller for å sortere postene ved bruk av filtre.

Sette inn en ny post

For å opprette en post, klikk på stjerne-knappen (*) nederst på tabellvisningen. En tom rad legges til på slutten av tabellen.

Finne og filtrere poster

Du kan finne poster ved å søke etter et nøkkelord i feltene.

Skriv inn søkenøkkel

Skriv inn informasjonen du vil søke etter, og trykk deretter Enter. For å endre filteralternativene for søket, klikk lenge på AutoFilter-ikonet, og velg deretter et annet datafelt. Du kan bruke jokertegn som % eller * for et hvilket som helst antall tegn, og _ eller ? for ett tegn i søket ditt. Hvis du vil vise alle postene i tabellen, fjerner du denne boksen og trykker Enter.

Autofilter

Hold knappen inne for å velge det datafeltet du vil søke i med den søkestrengen du skrev inn søkeboksen. Du kan bare søke i ett datafelt.

Listen over tabellposter blir oppdatert automatisk i henhold til de nye filterinnstillingene.

Bruk Standardfilter for å avgrense og kombinere AutoFilter søkealternativer.

LibreOffice lagrer filterinnstillingene og viser dem igjen neste gang du åpner dette dialogvinduet.

For å vise alle postene i en tabell, klikk på Tilbakestill filter-ikonet.

Slette en post

Du sletter en post i tabellen ved å høyreklikke på radoverskrifta til posten, og deretter velge Slett.

Endre datakilden

Datakilde

Velg datakilden for litteraturdatabasen.

Kolonneoppstilling

Lar deg tilordne kolonneoverskriftene til datafelt fra en annen datakilde. For å definere en annen datakilde for bibliografien din, klikk Datakilde-knappen på postens Objekt-linje.

Velg datafeltet du vil bruke som navn på kolonnen. For å få endre hvilke datafelt som er tilgjengelige, velg en annen datakilde for litteraturlisten.

Supporter oss!