Litteraturdatabase

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verkt√ły ‚Äď Bibliografidatabase.


Merknadsikon

Hvis feltene i databasen er skrivebeskyttet, må du passe på at datakildevisningen er lukket.


Den medf√łlgende litteraturdatabasen inneholder eksempelposter for b√łker.

Bruk verkt√łylinjen for √• velge en tabell i litteraturdatabasen, for √• s√łke etter poster eller for √• sortere postene ved bruk av filtre.

Sette inn en ny post

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

Finne og filtrere poster

Du kan finne poster ved √• s√łke etter et n√łkkelord i feltene.

Skriv inn s√łken√łkkel

Type the information that you want to search for, and then press Enter. To change the filter options for the search, long-click the AutoFilter icon, and then select a different data field. You can use wildcards such as % or * for any number of characters, and _ or ? for one character in your search. To display all of the records in the table, clear this box, and then press Enter.

Autofilter

Hold knappen inne for √• velge det datafeltet du vil s√łke i med den s√łkestrengen du skrev inn s√łkeboksen. Du kan bare s√łke i ett datafelt.

Listen over tabellposter blir oppdatert automatisk i henhold til de nye filterinnstillingene.

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

LibreOffice lagrer filterinnstillingene og viser dem igjen neste gang du åpner dette dialogvinduet.

To display all of the records in a table, click the Reset Filter icon.

Slette en post

Du sletter en post i tabellen ved √• h√łyreklikke p√• radoverskrifta til posten, og deretter velge Slett.

Endre datakilden

Datakilde

Velg datakilden for litteraturdatabasen.

Kolonneoppstilling

Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the Data Source button on the record's Object bar.

Velg datafeltet du vil bruke som navn på kolonnen. For å få endre hvilke datafelt som er tilgjengelige, velg en annen datakilde for litteraturlisten.

Supporter oss!