Sammenlign dokumenter

Sammenlign dokumentet med et annet du velger. Innholdet i det valgte dokumentet vil bli markert som slettet i dialogvinduet som åpnes. Du kan sette innholdet i den valgte filen inn i det gjeldende dokumentet ved å velge de slettede elementene du vil bruke. Dette gjøres ved først å trykke Forkast, og deretter Sett inn.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Track Changes - Compare Document.


Sammenligne versjoner av et dokument

Supporter oss!