Liste

Godta eller avvis enkeltendringer.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg kategorien Rediger - Spor endringer - Administrer - Liste.

Velg VerktĂžy - Autokorrektur - Bruk og rediger endringer. Dialogboksen Autokorrektur vises.
Klikk pÄ Rediger endringer-knappen og naviger til fanen Liste.


Liste fanen viser alle endringene som ble registrert i gjeldende dokument. Hvis du vil filtrere denne listen, klikk pÄ Filter -fanen og velg deretter filterkriteriene .

Valgfelt

Lister opp endringene som ble registrert i dokumentet. NÄr du velger en oppfÞring i listen, utheves endringen i dokumentet. For Ä sortere listen, klikk pÄ en kolonneoverskrift. Hold nede mens du klikker for Ä velge flere oppfÞringer i listen.

tip

For Ä redigere kommentaren for en oppfÞring i listen, hÞyreklikk pÄ oppfÞringen og velg Rediger - Kommentar.


Etter at du har godtatt eller avvist en endring, vil oppfÞringene i listen bli sortert pÄ nytt etter «godtatt»- eller «avvist»-status.

Handling

Lister opp endringene som ble gjort i dokumentet.

Forfatter

Lister opp brukeren som gjorde endringen.

Dato

Lister opp datoen og klokkeslettet da endringen ble gjort.

Merknad

Lister opp kommentarene som er knyttet til endringen.

Godta

Godtar den valgte endringen og fjerner uthevingen fra endringen i dokumentet.

Avvis

Avviser den valgte endringen og fjerner uthevingen fra endringen i dokumentet.

Godta alle

Aksepterer alle endringer og fjerner markering av den.

Avvis alle

Avvis alle endringer og fjerner markeringene av den.

Det er flere kommandoer i sprettoppmenyen til listen:

Rediger merknad

Rediger kommentaren for den valgte endringen.

Sorter

Sorterer listen etter kolonneoverskriftene.

Handling

Sorterer listen etter type endring.

Forfatter

Sorterer listen etter forfatter.

Dato

Sorterer listen etter dato og klokkeslett.

Merknad

Sorterer listen i henhold til kommentarene som er vedlagt endringene.

Dokumentposisjon

Sorterer listen i synkende rekkefĂžlge i henhold til plasseringen til endringene i dokumentet. Dette er standard sorteringsmetode.

Supporter oss!