Manage changes

Accept or reject recorded changes.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Spor endringer - Administrer.


Liste

Godta eller avvis enkeltendringer.

Filter

Angi kriteriene for filtrering av listen med endringer under fanen Liste.

Supporter oss!