Administrer endringer

Godta eller avslå registrerte endringer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Spor endringer - Administrer.

Klikk på Spor endringer-verktøylinjen

Ikon Administrer opptak av endringer

Administrer sporing av endringer


Liste

Godta eller avvis enkeltendringer.

Filter

Angi kriteriene for filtrering av listen med endringer under fanen Liste.

Supporter oss!