Manage changes

Accept or reject recorded changes.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Track Changes - Manage.


Liste

Godta eller avvis enkeltendringer.

Filter

Angi kriteriene for filtrering av lista med endringer under fanen Liste.

Supporter oss!