Sett inn sporendringskommentar

Skriv inn en kommentar for den registrerte endringen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Spor endringer - Kommenter.

Velg kategorien Rediger - Spor endringer - Administrer - Liste.
Klikk på en oppføring i listen og åpne hurtigmenyen.
Velg Rediger kommentar.


note

Du kan legge ved en kommentar når , eller i dialogboksen Administrer endringer.


Supporter oss!