Vis spor endringer

Viser eller skjuler registrerte endringer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Spor endringer - Vis .

Klikk på Spor endringer-verktøylinjen

Ikon Vis endringer

Vis endringer


Du kan endre visningsegenskapene til markup-elementene ved å velge i dialogboksen Alternativer .

Når du holder musepekeren over en endringsmarkering i dokumentet, viser et Tips forfatteren og datoen og klokkeslettet da endringen ble gjort.

Supporter oss!