Beskytt endringer

Forhindrer en bruker fra å deaktivere postendringer-funksjonen, eller fra å godta eller avvise endringer med mindre brukeren oppgir et passord.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Trediger - Spor Endringer - Beskytt

Klikk på Spor endringer-verktøylinjen

Ikon beskytt endringer

Beskytt endringer


Supporter oss!