Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Track Changes - Record.


Følgende endringer blir sporet når kommandoen «Start opptak» under «Rediger – Endringer» er valgt:

Supporter oss!