Endringer

Tilgjengelige kommandoer for sporing av endringer i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Spor endringer.


Ta opp endringer

Sporer hver endring som gjøres i gjeldende dokument etter forfatter og dato.

Beskytt endringer

Forhindrer en bruker fra å deaktivere postendringer-funksjonen, eller fra å godta eller avvise endringer med mindre brukeren oppgir et passord.

Vis spor endringer

Viser eller skjuler registrerte endringer.

Administrer

Godta eller avslå registrerte endringer.

Kommenter

Skriv inn en kommentar for den registrerte endringen.

Supporter oss!