Endringer

Tilgjengelige kommandoer for sporing av endringer i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Spor endringer.

Fra grensesnittet med faner:

Velg kategorien Gjennomgå.

Fra verktøylinjer:

Ikon Spor Endringer

Spor Endringer


Ta opp endringer

Sporer hver endring som gjøres i gjeldende dokument etter forfatter og dato.

Beskytt endringer

Forhindrer en bruker fra å deaktivere postendringer-funksjonen, eller fra å godta eller avvise endringer med mindre brukeren oppgir et passord.

Vis spor endringer

Viser eller skjuler registrerte endringer.

Administrer

Godta eller avslå registrerte endringer.

Kommenter

Skriv inn en kommentar for den registrerte endringen.

Supporter oss!