Beskrivelse

Viser egenskapene til det valgte lenkeområdet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Bildekart, velg deretter en del av ImageMap og klikk Egenskaper - Beskrivelse.


Hyperlenke

Viser egenskapene til adressen som er knyttet til lenkeområdet.

Adresse:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to a named anchor within the current document, the address should be of the form "file:///C:/Documents/[current_document_name]#anchor_name".

Alternativ tekst:

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Ramme:

Skriv inn navnet på målrammen der du vil åpne adressen. Du kan også velge et standardnavn på rammen. Dette blir gjenkjent av alle nettleserne på listen.

Navn:

Skriv inn et navn på bildet.

Beskrivelse

Skriv inn en beskrivelse av lenkeområdet.

Supporter oss!