Beskrivelse

Viser egenskapene til det valgte lenkeområdet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Bildekart, velg deretter en del av ImageMap og klikk Egenskaper - Beskrivelse.


Hyperlenke

Viser egenskapene til adressen som er knyttet til lenkeområdet.

Adresse:

Skriv inn URL-en for filen du vil åpne når du klikker på det valgte hotspotet. Hvis du vil hoppe til et navngitt anker i det gjeldende dokumentet, f.eks. til en form med navnet "ankernavn", skal adressen ha formen "#ankernavn". For å anrope et anker i et annet dokument, må adressen ha formen "file:///sti/til/et_annet_dokument_navn#anker_navn".

Tekstalternativ

Skriv inn teksten du vil vise når musen hviler på aktiveringspunktet i en nettleser. Hvis du ikke skriver inn noen tekst, vises adressen .

Ramme:

Skriv inn navnet på målrammen der du vil åpne adressen. Du kan også velge et standardnavn på rammen. Dette blir gjenkjent av alle nettleserne på listen.

Navn:

Skriv inn et navn på bildet.

Beskrivelse

Skriv inn en beskrivelse av lenkeområdet.

Supporter oss!