Bildekart Redigerer

Lar deg legge ved URL-er til bestemte områder, kalt hotspots, på en grafikk eller en gruppe med grafikk. Et bildekart er en gruppe med ett eller flere hotspots.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Verktøy - Bildekart.

Fra grensesnittet med faner:

Bilde-menyen i Bilde-fanen, velg ImageMap.

Fra verktøylinjer:

Ikon Bildekart

Bildekart


Legg til klikkbare områder i bilde

Du kan tegne tre typer hotspots: rektangler, ellipser og polygoner. Når du klikker på et hotspot, åpnes URL-en i nettleservinduet eller rammen du angir. Du kan også spesifisere teksten som vises når musen hviler på aktiveringspunktet.

Sett inn

Ta i bruk endringene på bildekartet.

Ikon Bruk

Sett inn

Åpne

Laster et eksisterende bildekart i MAP-CERN, MAP-NCSA eller SIP StarView emph> ImageMap-filformat.

Ikon Åpne

Åpne

Lagre

Lagrer bildekartet i MAP-CERN, MAP-NCSA eller SIP StarView > ImageMap-filformat.

Lagre ikon

Lagre

Velg

Velg et lenkeområde i bildet for redigering.

Ikon Velg

Velg

Rektangel

Tegner et rektangulært hotspot der du drar i grafikken. Deretter kan du angi Adressen og Tekstalternativet for aktiveringspunktet, og deretter velge Rammen der du vil at URL-en skal åpnes.

Ikon Rektangel

Rektangel

Ellipse

Tegner en elliptisk hotspot der du drar i grafikken. Deretter kan du angi Adressen og Tekstalternativet for aktiveringspunktet, og deretter velge Rammen der du vil at URL-en skal åpnes.

Ikon Ellipse

Ellipse

Mangekant

Tegner et polygonalt hotspot i grafikken. Klikk på dette ikonet, dra inn grafikken, og klikk deretter for å definere én side av polygonet. Flytt til der du vil plassere slutten av neste side, og klikk deretter. Gjenta til du har tegnet alle sidene av polygonet. Når du er ferdig, dobbeltklikker du for å lukke polygonet. Deretter kan du angi Adressen og Tekstalternativet for aktiveringspunktet, og deretter velge Rammen der du vil at URL-en skal åpnes.

Ikon Polygon

Mangekant

Frihåndsmangekant

Tegner et aktiveringspunkt som er basert på en polygon i fri form. Klikk på dette ikonet og flytt dit du vil tegne hotspot. Dra en friformslinje og slipp for å lukke formen. Deretter kan du angi Adressen og Tekstalternativet for aktiveringspunktet, og deretter velge Rammen der du vil at URL-en skal åpnes.

Ikon Friform Polygon

Frihåndsmangekant

Rediger punkter

Endre formen på det valgte lenkeområdet ved å endre festepunktene.

Ikon Rediger punkter

Rediger punkter

Flytt punkter

Flytt på festepunktene i det valgte lenkeområdet.

Ikon flytte punkter

Flytt punkter

Sett inn punkter

Legg til et festepunkt der du trykker på omrisset av lenkeområdet.

Ikon Innsettingspunkter

Sett inn punkter

Slett punkter

Slett det valgte forankringspunktet.

Ikon Slett punkter

Slett punkter

Valgt

Skrur av eller på lenkinga av de valgte lenkeområdene. Et inaktivt lenkeområde er gjennomsiktig.

Ikon aktivt

Makro

Lar deg velge en makro som skal kjøre når du trykker på lenkeområdet i en nettleser.

Ikon Makro

Makro

Egenskaper

Lar deg endre egenskapene til det valgte lenkeområdet.

Ikon Egenskaper

Egenskaper

Adresse:

Skriv inn nettadressen til filen du vil åpne når du klikker på det valgte hotspotet. Hvis du vil gå til et anker i dokumentet, må adressen ha formen "file:///C:/Documents/document_name#anchor_name".

Tekstalternativ

Skriv inn teksten du vil vise når musen hviler på hotspot i en nettleser. Hvis du ikke skriver inn noen tekst, vises adressen .

Ramme:

Skriv inn navnet på målramma som du vil åpne nettadressen i. Du kan også velge et standardnavn for rammen fra listen.

Liste over rammetyper

Bildevisning

Viser bildemappen, slik at du kan klikke og redigere lenkeområdene.

Supporter oss!