Bildekart-redigering

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verkt√ły - Bildekart.


Legg til klikkbare områder i bilde

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

Sett inn

Ta i bruk endringene på bildekartet.

Icon Apply

Sett inn

√Öpne

Loads an existing image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Open

√Öpne

Lagre

Saves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Save

Lagre

Velg

Velg et lenkeområde i bildet for redigering.

Icon Select

Velg

Rektangel

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Rectangle

Rektangel

Ellipse

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Ellipse

Ellipse

Mangekant

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Polygon

Mangekant

Frihåndsmangekant

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Freeform Polygon

Frihåndsmangekant

Rediger punkter

Endre formen på det valgte lenkeområdet ved å endre festepunktene.

Icon Edit points

Rediger punkter

Flytt punkter

Flytt på festepunktene i det valgte lenkeområdet.

Icon Move Points

Flytt punkter

Sett inn punkter

Legg til et festepunkt der du trykker på omrisset av lenkeområdet.

Icon Insert Points

Sett inn punkter

Slett punkter

Slett det valgte forankringspunktet.

Icon Delete Points

Slett punkter

Valgt

Skrur av eller på lenkinga av de valgte lenkeområdene. Et inaktivt lenkeområde er gjennomsiktig.

Icon Active

Makro

Lar deg velge en makro som skal kj√łre n√•r du trykker p√• lenkeomr√•det i en nettleser.

Icon Macro

Makro

Egenskaper

Lar deg endre egenskapene til det valgte lenkeområdet.

Icon Properties

Egenskaper

Adresse:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to an anchor within the document, the address should be of the form "file:///C:/Documents/document_name#anchor_name".

Tekst:

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Ramme:

Skriv inn navnet på målramma som du vil åpne nettadressen i. Du kan også velge et standardnavn for rammen fra listen.

List of frame types

Bildevisning

Viser bildemappen, slik at du kan klikke og redigere lenkeområdene.

Supporter oss!