Egenskaper for flytende rammer

Endre egenskapene til den valgte flytende rammen. Flytende rammer fungerer best når de inneholder et html-dokument, og når de settes inn i et annet html-dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Velg en ramme, og velg deretter Rediger - OLE-objekt - Egenskaper.

Åpne kontekstmenyen for valgt ramme, velg Egenskaper.


Navn

Skriv inn et navn for den flytende rammen. Navnet kan ikke inneholde mellomrom, spesialtegn eller begynne med en understrek (_).

Innhold

Skriv inn banen og navnet på filen du vil vise i den flytende rammen. Du kan også klikke på Bla gjennom-knappen og finne filen du vil vise. Du kan for eksempel skrive inn:

Bla gjennom

Finn filen du vil vise i den valgte flytende rammen, og klikk deretter Åpne.

Rullefelt

Legger til eller fjerner et rullefelt i den valgte flytende rammen.

Viser rullefeltet for den flytende rammen.

Av

Skjuler rullefeltet for den flytende rammen.

Automatisk

Merk dette alternativet hvis den for øyeblikket aktive flytende rammen kan ha en rullefelt ved behov.

Kantlinje

Viser eller skjuler kantlinjene til den flytende rammen.

Viser kantene til den flytende rammen.

Av

Skjuler kantene til den flytende rammen.

Avstand

Angi avstanden mellom kantene til rammen og innholdet i den. Både dokumentet i rammen, og det utenfor rammen, må være HTML-dokumenter.

Bredde

Skriv inn hvor mye horisontalt rom du vil ha mellom høyre og venstre kant av den flytende rammen og innholdet i rammen. Både dokumenter innenfor og utenfor den flytende rammen må være HTML-dokumenter.

Standard

Bruker standard horisontal avstand.

Høyde

Skriv inn hvor mye vertikal plass du vil ha mellom øvre og nedre kant av den flytende rammen og innholdet i rammen. Både dokumenter innenfor og utenfor den flytende rammen må være HTML-dokumenter.

Standard

Bruker standard vertikal avstand.

Supporter oss!