Egenskaper for flytende rammer

Changes the properties of the selected floating frame. Floating frames work best when they contain an html document, and when they are inserted in another html document.

For å bruke denne funksjonen …

Velg en ramme, og velg deretter Rediger - Objekt - Egenskaper.

Åpne kontekstmenyen for valgt ramme, velg Egenskaper.


Navn

Enter a name for the floating frame. The name cannot contain spaces, special characters, or begin with an underscore (_).

Innhold

Enter the path and the name of the file that you want to display in the floating frame. You can also click the Browse button and locate the file that you want to display. For example, you can enter:

Bla gjennom

Locate the file that you want to display in the selected floating frame, and then click Open.

Scroll Bar

Legger til eller fjerner et rullefelt i den valgte flytende rammen.

Displays the scrollbar for the floating frame.

Av

Hides the scrollbar for the floating frame.

Automatisk

Mark this option if the currently active floating frame can have a scrollbar when needed.

Kantlinje

Viser eller skjuler kantlinjene til den flytende rammen.

Displays the border of the floating frame.

Av

Hides the border of the floating frame.

Padding

Angi avstanden mellom kantene til rammen og innholdet i den. Både dokumentet i rammen, og det utenfor rammen, må være HTML-dokumenter.

Bredde

Enter the amount of horizontal space that you want to leave between the right and the left edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents.

Standard

Applies the default horizontal spacing.

Høyde

Enter the amount of vertical space that you want to leave between the top and bottom edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents.

Default

Applies the default vertical spacing.

Supporter oss!