Åpne

Åpner det valgte OLE-objektet programmet som objektet var laget i.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Object - Open.


This menu command is inserted into Edit – Objects submenu by the application that created the linked object. Depending on the application, the Open command for the OLE object might have a different name.

Etter du har gjort dine endringer kan du lukke kildefilen for OLE-objektet. OLE-objektet vil deretter bli oppdatert i dokumentet der det er limt inn.

Supporter oss!