Åpne

Åpner det valgte OLE-objektet programmet som objektet var laget i.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - OLE-objekt - Åpne.


Denne menykommandoen settes inn i undermenyen Rediger – Objekter av programmet som opprettet det koblede objektet. Avhengig av applikasjonen kan Åpne-kommandoen for OLE-objektet ha et annet navn.

Etter du har gjort dine endringer kan du lukke kildefilen for OLE-objektet. OLE-objektet vil deretter bli oppdatert i dokumentet der det er limt inn.

Supporter oss!