Rediger

Rediger et valgt objekt som du har satt inn i filen med kommandoen Sett inn → Objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Objekt - Rediger, også i kontekstmenyen til det valgte objektet.


Supporter oss!