Rediger

Rediger et valgt objekt som du har satt inn i filen med kommandoen Sett inn → Objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.


Supporter oss!