OLE Objekt

Lar deg redigere et valgt OLE-objekt som du satte inn fra undermenyen Sett inn - OLE Objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - OLE-objekt.


Rediger

Lar deg redigere et valgt OLE-objekt som du satte inn med kommandoen Sett inn – OLE Objekt.

Åpne

Åpner det valgte OLE-objektet programmet som objektet var laget i.

Supporter oss!