Objekt

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Object.


Rediger

Rediger et valgt objekt som du har satt inn i filen med kommandoen Sett inn → Objekt.

Åpne

Åpner det valgte OLE-objektet programmet som objektet var laget i.

Supporter oss!