OLE Objekt

Lar deg redigere et valgt OLE-objekt som du satte inn fra undermenyen Sett inn - OLE Objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - OLE-objekt.

Fra kontekstmenyen:

Velg kommandoer i menyen.


Rediger

Lar deg redigere et valgt OLE-objekt som du satte inn med kommandoen Sett inn – OLE Objekt.

Lagre kopi som

Åpner Lagre som-dialogen for å lagre en kopi av objektet i en fil. Filtypen som foreslås avhenger av typen OLE-objekt.

Supporter oss!